Var kommer judo ifrån och hur ser det ut nu

Judo är en kampsport som är baserad på att svepa, kasta eller brotta ner sin motståndare. Inga sorters sparkar eller slag är tillåtna. Judo betyder “den mjuka vägen”, då Ju betyder mjuk/följsam och Do betyder väg. Skaparen bakom judo har namnet Jigoro Kano (1860-1939) och sporten är grundad från olika stilar inom jujutsu. Sporten spred sig till andra länder efter att andra världskriget tagit slut och idag har judo även blivit en olympisk sport.

Judo skapades alltså utav Jigoro Kano som började utöva jujutsu för att kunna stå upp emot sina klasskamrater som mobbade honom. 1882 lyckades Kano bemästrat olika sorters jujutsustilar och öppnade en egen skola som fick namnet Kodokan Judo. Med judo ville han samla och bevara de jujutsutekniker han fann bäst bland de olika sorterna. Hans syfte med judo var att det skulle vara en disciplinartad sport som skulle hjälpa människor både fysiskt och mentalt.

Början till judo

När judo grundades var det endast män som utövade sporten. År 1926 började också träningsgrupper för kvinnor att dyka upp. Judo ökade stort i popularitet och spred sig relativt snabbt till världens andra länder. 1918 skapades en judoklubb i London av Gunji Koizumi som kallas för fadern av europeisk judo. Den första judoklubben i Sverige bildades inte förrän 1956 i Göteborg. Sedan olympiska spelen 1964 räknas judo som en OS-sport.

Det var vid denna tidpunkt som uttrycket ”pyjamasbrottning” dök upp. Detta begrepp gjorde att judo blev mer förståeligt för åskådarna. Judo var alltså brottning där man fick greppa i kläderna. Innan fanns det bara västerländsk brottning som använde sig av minimalisk klädnad och det var förbjudet att greppa tag i dem. Inom judo är många brottningskast tillåtna, du får också dra, slita och trycka med hjälp av dräkterna.

Judoka

Judo tränas idag mest med syfte att tävla inom sporten, men kan även användas som träning eller annan sorts motion. Träningen utförs vanligtvis på tatamimattor som förr gjordes utav rishalm, men idag finns de i exempelvis pressad skumplast. Du tränar tekniker som kast, fasthållning, armlås och halslås. Teknikerna tränas dels genom teknikträning och dels genom randori och kata. Randori innebär fri träning och sparring, medan kata är förutbestämda rörelser som är grundläggande principer i judo.

En person som utövar judo kallas för judoka. Dräkten som en judoka bär kallas för judogi (gi). Denna dräkt består av en jacka, bälte och byxor. Traditionellt är den vit men i europeiska tävlingssammanhang finns där också blå dräkter som är till för att se skillnad på de tävlande. Judogin är gjord av ett kraftigt material för att klara av alla de ryck och drag som den utsätts för.

Tävla i judo

I dagens judotävlingar tävlar män och kvinnor var för sig, även om de tränar tillsammans. De delas även upp efter viktklasser, men vilken grad på sitt bälte de har spelar inte så stor roll. Varje tävling har tre domare vid varje match. En mattdomare som rör sig med de tävlande på mattan och två kantdomare som sitter vid sidan av tävlingsmattan. Dessa domare har även tillgång till videogranskning och avgör ofta de mer svårbedömda besluten.

Grundreglerna i judo, alltså de traditionella reglerna som följt med sedan början, är till för att tävlande ska undvika skador och för att säkerställa korrekt uppförande bland tävlande. Nyare regler är tillagda för att göra sporten mer åskådarvänlig. Tävlande kan ges straff för inaktivitet eller användande av otillåtna tekniker. En match kan också stoppas om en deltagare går utanför det avsedda området. Målet i en judomatch är att vinna med högsta poängen vid namn Ippon.

Bälte

Färgen som numera används på en judokas bälte berättar hur länge en elev har tränat judo samt elevens tekniska kunskaper inom sporten. För att erhålla ett högre bälte måste eleven uppfylla ett antal förbestämda krav för att få en gradering. Bältena går i kyu-grader och kommer i följande; vitt, gult, orange, grönt, och brunt. Efter detta räknar man i dan och alla de bältena är svarta. Du kan komma upp i totalt tio Dan.

Träna judo

Judo tränar man idag på judoklubbar runt om i världen, dessa kallas för dojo. Flickor och pojkar tränas tillsammans, men på de flesta klubbarna delas man upp i åldersgrupper och även efter bältesfärg. Du tränar i din dräkt och bälte. De är vanligt att du också har kort klippta naglar och inte bär smycken för att undvika skador. Du tränar alltid barfota. Långt hår sätts oftast upp eller flätas med mjuka snoddar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *