Judotekniker och träning

Hur en judoträning går till kan skilja sig en hel del beroende på var du tränar. Men i denna artikel ska vi försöka ge dig en bild av hur det generellt sett går till. Vi kommer också ta upp olika tekniker som är vanliga inom judo och hur de utförs. Förhoppningsvis kommer du att lära dig något nytt och kanske till och med känner dig redo för att gå på din första judoträning.

Något som är oerhört viktigt inom judo är att du visar respekt. Det spelar ingen roll vilken färg du har på ditt bälte, du ska alltid vara ödmjuk. Det är dessutom viktigt att lyssna på tränaren och det är vanligt att du inte får lämna mattan utan att meddela din tränare. Ytterligare en viktig sak är att du alltid göra ditt bästa när du deltar i en judolektion.

Så börjar en judoträning

Som redan nämnt är respekt viktigt när du utövar judo. Därför är det i många judoklubbar en regel att du bugar åt dojo när du kliver på och av mattan. Det är en gammal tradition från Japan som bygger på att visa tacksamhet och ödmjukhet. Träningen börjar alltid med att alla sätter sig i en rad på knä. Sittställningen kallas för seiza och betyder “att sitta på rätt sätt” på japanska.

Hur du sitter korrekt är bland det första du lär dig när du börjar träna judo. Förutom att sitta rätt är det också viktigt att man sitter efter rang, så den med högst gradering sitter längst till vänster (sett från tränarens håll). När alla sitter i seiza börjar tränaren med att säga “Rei” och bugar, sedan bugar de tränande tillbaka. Rei är en hälsning som används för att visa respekt.

Så går träningen till

Först sker någon typ av uppvärmning för att alla ska bli varma i kroppen, därefter följer vanligtvis tänjning av leder och muskler innan den riktiga judoträningen börjar. Är du helt ny inom judo brukar teknikträningen fokusera mycket på själva rörelserna och hur de utförs korrekt. Men även snabbhet är en del av teknikträningen. I judo tränar du vanligtvis mot motståndare med olika graderingar, den med högre gradering anpassar sig till motståndaren.

Det är vanligt att man mot slutet av träningen har Randori, vilket är som tävling fast på lek. Här får alla ge utlopp för sina nya färdigheter. Före och efter varje kamp är det viktigt att buga mot sin motståndare. Varje träning avslutas med att alla sätter sig på rad igen och tränaren säger återigen “Rei”. Det är vanligt på många klubbar att man applåderar efter detta, förmodligen för att visa tacksamhet till tränaren.

Tekniker i judo

När du börjar träna judo kommer du snabbt att upptäcka att det finns många olika tekniker att lära sig. Teknikerna är uppdelade i exempelvis höfttekniker och fottekniker. Det finns även handtekniker, offertekniker samt ytterligare några tekniker. Det handlar inte bara om tekniker för hur du fäller din motståndare, utan även hur du faller rätt och hur du knyter ditt bälte. De olika teknikerna hör till olika graderingssystem, så du lär dig dem i ordning.

Du behöver egentligen inte fokusera så mycket på teknikerna i förväg, utan delta i varje träning så lär du dig nya tekniker allteftersom du utvecklas inom sporten. Din tränare ser till att du har fått öva på de tekniker som krävs när det väl är dags för en bältesgradering. För att lyckas få en högre och mer prestigefull gradering bedöms inte bara dina framsteg och skicklighet, utan även din personliga utveckling.

Träning på olika judoklubbar

All judoträning förhåller sig givetvis till de regler och riktlinjer som finns inom sporten, men givetvis kan träningarna se lite olika ut. Därför kan det vara en bra idé att gästträna hos en annan judoklubb ibland, även om en del inte tycker att man bör svika sin egen klubb. Faktum är dock att ju fler tränare och tränande du tränar med, desto mer lär du dig och utvecklas som judoka.

Sammanfattning

En judoträning kretsar alltså mycket kring respekt. Det är viktigt att du är ödmjuk och respekterar alla, såväl tränare som övriga tränande. En lektion börjar och avslutas med en hälsning för att visa respekt. Däremellan sker uppvärmning, tänjning, teknikträning och Randori, som är tävling på lek. Teknikerna inom sporten är många men du lär dig några i taget och ju skickligare du blir, desto fler grepp och kast får du lära dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *