Judo i OS

Den första judotävlingen inom OS arrangerades i Tokyo 1964. Vid detta tillfälle var det 74 deltagare som kom ifrån 27 länder. Antalet deltagare sköt dock i höjden och vid OS i Barcelona 1992 deltog 437 stycken ifrån 93 olika länder. 1968 blev judo inte inräknad som en olympisk sport. Men det var det enda året som sporten inte fick vara med. Sedan dess har judo klassats som en olympisk sport.

Fast fram till 1988 var det endast manliga judoka som deltog i sporten. Det var detta år som kvinnor för första gången deltog fast i form av demonstrationssport. Den första OS medaljen som utdelades till en kvinna var 1992. Denna sport domineras främst utav de japanska deltagarna, vilket egentligen inte är så konstigt, följt av Frankrike och sedan Korea, som har en vana att vinna ett stort antal medaljer.

Tävlingsformat

Judo tävlas uppdelat efter viktklasser. Dagens format har 7 stycken viktklasser. Varje land får lov att kvalificera endast en judoka per viktklass. Endast en guld- och en silvermedalj tilldelas efter att en final hållits. Även två bronsmedaljer tilldelas i varje viktklass. Förlorarna i kvartsfinalerna kämpar mot varandra för att få en plats i semifinalerna. I dessa semifinaler är det vinnarna som blir tilldelade bronsmedaljer och förlorarna tilldelade femte plats.

Vid varje match närvarar tre domare. En som är på mattan med tävlande och två i kanten som har tillgång till video för att se över de svåra dombesluten. Målet med matchen är att kasta sin motståndare så att de landar på ryggen. Hur de landar är avgörande för poängen. Skulle motståndaren hamna exempelvis på magen så blir det inga poäng. I en match handlar kampen mycket om greppen.

Poäng

Vad som ger poäng i en judomatch är kast, fasthållningar och arm-/halslås. Exempel på kast är ett fot-/benkast där motståndaren får sina fötter undansvepta eller ett höftkast där motståndaren rullas över höften på den andra utövaren. Exempel på fasthållning är att motståndaren ligger på rygg och den som håller i sitter bredvid eller håller uppifrån. Låsen innebär att motståndaren inte längre kan röra sig utan måste ge upp.

Lyckas man få i en Ippon så ger det en full poäng och matchen är automatiskt slut. Den som blir kastad landar på 50 % av sin rygg. Där ska man sedan hållas fast i 25 sekunder. Näst högsta poängen är Waza-ari. Detta är även ett kast med en fasthållning i 20-24 sekunder. Mellanpoäng är en Yuko, som är ett kast där man landar på sidan istället för ryggen.

Domarens tecken

För att kunna kommunicera både till publiken och med domarna som sitter vid kanten så använder domarna sig utav olika signaler med kroppen, och oftast armarna. Om en Ippon skulle inträffa så lyfter domaren sin arm rakt upp. Vid en Waza-ar signalerar domaren genom att sträcka ut armen rakt åt sidan. Men vid en Yuko så sträcker domaren armen snett nedåt. Med Koka så lyfts armen i en vinkel uppåt.

En match startas alltid av domaren med ett muntligt ”Hajime” efter att tävlande har bugat för varandra och domaren. Ett tillfälligt avbrott signaleras med ett muntligt ”Matte” tillsammans med en utsträckt arm. Ett matchslut signaleras även muntligt med ”Sore made”. Skulle någon få en varning så pekar domaren på den som fått den och säger ”Shido”. Snurrar domaren med armarna framför sig betyder det passivitet. Armar rakt utsträckta betyder att en tävlande endast försvarar sig.

Viktklasser som används i OS

I judons historia inom OS så har det funnits mellan 4 och 8 viktklasser. Definitionen på vad för vikt som ingår var har många gånger ändrats genom åren. I nuläget använder man sig utav 7 stycken både på damernas sida och herrarnas. Viktklassernas kilovikt mellan damer och herrar varierar dock. Viktklasserna som finns är extra lättvikt, halvlättvikt, lättvikt, halvmellanvikt, mellanvikt, halvtungvikt och tungvikt. Förr fanns det ett öppet format där man inte tävlade i viktklasser.

Tävlingen i sammanfattning

I judo vid OS så tävlar alltså två motståndare mot varandra i fem minuter. Med hjälp av olika kast och grepp så ska man ta hem så många poäng som möjligt. Man får dock inte lov att använda sig av slag och sparkar. Mattan som man tävlar på är 14×14 meter stor. Innan en match måste de tävlande alltid buga för varandra. Detta måste de också göra innan matchen är över och innan de lämnar mattan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *